کیسرا دیوانه

 • خوشترین کورانی کیسرا دیوانه تازه وصف

  خوشترین کورانی کیسرا دیوانه تازه وصف

 • خوشترین کورانی کیسرا دیوانه 2020 شادیکانم بون به خوزکه

  خوشترین کورانی کیسرا دیوانه 2020 شادیکانم بون به خوزکه

 • کیسرا دیوانه شه وانه تابه یانی له به ر تویه له خه تم

  کیسرا دیوانه شه وانه تابه یانی له به ر تویه له خه تم

 • کیسرا دیوانه دوریت چه ن سه خته گولم

  کیسرا دیوانه دوریت چه ن سه خته گولم

 • Kisra Dewana 2020 Track3 Zor B7all كيسرا ديوانه به سه ر هاتى راسته قينه يه ك جار كوي لى راكرا

  Kisra Dewana 2020 Track3 Zor B7all كيسرا ديوانه به سه ر هاتى راسته قينه يه ك جار كوي لى راكرا

 • Kisra Dewana2020Track4 Zor B7all كيسرا ديوانه فوول عه ره بي لا تجينا بل لگزز سكر المرگص سكر الباب

  Kisra Dewana2020Track4 Zor B7all كيسرا ديوانه فوول عه ره بي لا تجينا بل لگزز سكر المرگص سكر الباب

 • Kisra Dewana 2020 Track1 Zor B7all خه ونيكي راستى كيسرا ديوانه به باوكي كوچ كردوويه وه

  Kisra Dewana 2020 Track1 Zor B7all خه ونيكي راستى كيسرا ديوانه به باوكي كوچ كردوويه وه

 • كيسرا ديوانه 2020 شلون انام اليل انت الكلب وانت الروح فووول عربى

  كيسرا ديوانه 2020 شلون انام اليل انت الكلب وانت الروح فووول عربى

 • KESRA DEUANA کیسرا دیوانه

  KESRA DEUANA کیسرا دیوانه

 • کیسرا دیوانه دنیای خه یال لاک وکمینت ناکی گویشی لی رامه گره

  کیسرا دیوانه دنیای خه یال لاک وکمینت ناکی گویشی لی رامه گره

 • کیسرا دیوانه 2020 بی حه ل

  کیسرا دیوانه 2020 بی حه ل

 • خوشترین گورانی کیسرا دیوانه تراک 4 کورانی عاربی الیت شازا اسمر یابو جدایل

  خوشترین گورانی کیسرا دیوانه تراک 4 کورانی عاربی الیت شازا اسمر یابو جدایل

 • گورانی کیسرا دیوانه ئاشقانه

  گورانی کیسرا دیوانه ئاشقانه

 • كيسرا ديوانه ئيستاش نامه كؤنه كان

  كيسرا ديوانه ئيستاش نامه كؤنه كان

 • کیسرا دیوانه

  کیسرا دیوانه

 • خوشترین گورانی کیسرا دیوانه ئه مشه و باوکم بینی له خه و گریام گریام به کول گریام وه صف

  خوشترین گورانی کیسرا دیوانه ئه مشه و باوکم بینی له خه و گریام گریام به کول گریام وه صف

 • گورانی کیسرا دیوانه شازی فیدو

  گورانی کیسرا دیوانه شازی فیدو

 • کیسرا دیوانه Kesra Dewana

  کیسرا دیوانه Kesra Dewana

 • خوشترين كوراني کیسرا دیوانه زور خوشه ۲۰۱۹ Xoshtren Gorani Kisra Dèwara 2019

  خوشترين كوراني کیسرا دیوانه زور خوشه ۲۰۱۹ Xoshtren Gorani Kisra Dèwara 2019

 • خؤشترين گؤراني كيسرا ديوانه جومه به رده م مالي يار تا بزانم حالي يار 2020

  خؤشترين گؤراني كيسرا ديوانه جومه به رده م مالي يار تا بزانم حالي يار 2020