یده آزادی

 • تعليم شفا آزادی چرا شفا چرا آزادی جلسه اول

  تعليم شفا آزادی چرا شفا چرا آزادی جلسه اول

 • ایسکرا به زبان کردی اخبار هفته یدی محمودی با طه آزادی و بهنام گله داری ۸ ژانویه ۲۰۲۱

  ایسکرا به زبان کردی اخبار هفته یدی محمودی با طه آزادی و بهنام گله داری ۸ ژانویه ۲۰۲۱

 • معین گلچین بهترین آهنگ ها Moein Golchin

  معین گلچین بهترین آهنگ ها Moein Golchin

 • فيلم كينه 1354

  فيلم كينه 1354

 • آزادی و دمکراسی در بدیل سوسیالیستی شما چه جایگاهی دارند میزگرد اول

  آزادی و دمکراسی در بدیل سوسیالیستی شما چه جایگاهی دارند میزگرد اول

 • ایسکرا فارسی گفتگو یدی محمودی با هه ژار علیپور درباره کمپین برای آزادی هوشمند علیپور آگوست ۲۰۱۸

  ایسکرا فارسی گفتگو یدی محمودی با هه ژار علیپور درباره کمپین برای آزادی هوشمند علیپور آگوست ۲۰۱۸

 • فیلم ایرانی قدیمی Goriz Az Marg فیلم گریز از مرگ

  فیلم ایرانی قدیمی Goriz Az Marg فیلم گریز از مرگ

 • ایسکرا یدی محمودی با هه ژار علیپور درباره کمپین برای آزادی هوشمند علیپور ۱۵ آگوست ۲۰۱۸

  ایسکرا یدی محمودی با هه ژار علیپور درباره کمپین برای آزادی هوشمند علیپور ۱۵ آگوست ۲۰۱۸

 • شفا و آزادی سری اول قسمت اول

  شفا و آزادی سری اول قسمت اول

 • فیلم ایرانی قدیمی پلنگ در شب با شرکت ایرج قادری فخیم زاده آرام Palang Dar Shab

  فیلم ایرانی قدیمی پلنگ در شب با شرکت ایرج قادری فخیم زاده آرام Palang Dar Shab

 • اخبار هفته ١٩ دی ٩٩ توسط یدی محمودی تهیه میشود مهمانان برنامه طه آزادی بهنام گله داری

  اخبار هفته ١٩ دی ٩٩ توسط یدی محمودی تهیه میشود مهمانان برنامه طه آزادی بهنام گله داری

 • نسخه کامل و رنگی فیلم هاشم خان 1345 Hashem Khan Irani Film

  نسخه کامل و رنگی فیلم هاشم خان 1345 Hashem Khan Irani Film

 • Goriz Az Marg فیلم ایرانی قدیمی گریز از مرگ

  Goriz Az Marg فیلم ایرانی قدیمی گریز از مرگ

 • فیلم قدیمی Khashme Koli خشم كولی ۱۳۴۷

  فیلم قدیمی Khashme Koli خشم كولی ۱۳۴۷

 • شفا و آزادی با کشیش کامیل و خواهر نادره قسمت چهاردهم

  شفا و آزادی با کشیش کامیل و خواهر نادره قسمت چهاردهم

 • شفا و آزادی سری اول قسمت هفتم

  شفا و آزادی سری اول قسمت هفتم

 • ایسکرا اخبار هفته تهیه کننده یدی محمودی ۳ آذر ۲۰۲۰

  ایسکرا اخبار هفته تهیه کننده یدی محمودی ۳ آذر ۲۰۲۰

 • Shadiyle Türkiye 2 ازادی Freedom

  Shadiyle Türkiye 2 ازادی Freedom

 • فیلم قدیمی Goriz Az Marg فیلم گریز از مرگ

  فیلم قدیمی Goriz Az Marg فیلم گریز از مرگ

 • Khashme Koli فیلم قدیمی خشم کولی

  Khashme Koli فیلم قدیمی خشم کولی